Home | About us | Sitemap | Web Links | Contact us
2009 is the 4th year of NTP II (2006 - 2010) with the target of increasing 5% for water supply, and 5% for sanitation comparing to 2008.

On 7 May 2010, NTP II SO reviewed the 2009 NTP II implementation progress. The review report includes 2 parts:
Part 1: 2009 NTP II implementation
Increasing 4% for water supply, and 3% for sanitation comparing 2008 with the total mobilized and disbursement of 5.365 billion đồng.
Part 2: Evaluation of the implementation:
The achievements are briefed as follows:
- At central level: ministries were active in implementation and directions to provincies in coordinating in NTP implementation that attracted the interest by international organizations ...
- At local level: soft loans were used effectively ; the appropriate models in organization and exploration of water schemes ...
The constraints and recommnedations are briefed as follows:
- The RWSS markets have been established in some provinces but at slow speed of development with limited participation of private sector.
 - Professional capacity of staff from some provinces is limited and not really effective.
- Các địa phương chưa thực sự quan tâm đến mục tiêu về VSMT, cấp nước và nhà tiêu hợp vệ sinh tại các trường học, trạm y tế, chợ, trụ sở UBND xã ... .
- Công tác xử lý chất thải triển khai thực hiện rất chậm chạp
- Việc chấp hành chế độ thông tin báo cáo của các đơn vị tham gia thực hiện Chương trình MTQG rất kém, không kịp thời về thời gian và không đầy đủ về thông tin, nội dung và nhiều số liệu mâu thuẫn.
Báo cáo đưa ra 4 kiến nghị với Chính phủ:
- Chỉ đạo các Bộ, ngành liên quan, các địa phương quan tâm, tăng cường chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ liên quan đến nước sạch và VSMTNT, trong đó chú trọng công tác tuyên truyền, phổ biến đến toàn dân các cơ chế chính sách cũng như các kỹ thuật-công nghệ phù hợp về nước sạch và VSMTNT.
- Bổ sung nguồn vốn đầu tư của ngân sách TW hỗ trợ Chương trình đảm bảo theo đúng quyết định phê duyệt chương trình MTQG NS&VSMTNT giai đoạn 2006-2010, đây là cơ sở để thu hút nguồn vốn từ các tổ chức quốc tế, tạo điều kiện thực hiện xã hội hóa trong cấp nước và vệ sinh môi trường nông thôn.
- Bổ sung nguồn vốn tín dụng ưu đãi cho Chương trình nước sạch và vệ sinh nông thôn thông qua Ngân hàng Chính sách Xã hội.
- Tiếp tục thực hiện Chương trình MTQG nước sạch và VSMTNT giai đoạn 2011-2015.

 
gioi thieu web download co the down phan mem download ban hay xem bang sop thi down download sopcast xem bong da sopcast, download ultrasurf phan mem vao facebook ultrasurf, download hotspot shield vao facebook shield voi hotspot ban co the vao