Home | About us | Sitemap | Web Links | Contact us

 On 26/04, in Hương Canh town of Vĩnh Phúc province, MARD in collaboratio with Farmers Union, Vinh Phuc People's Committee organized the national WATSAN week launching ceremony for 2012.

          Thay mặt Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Thứ trưởng Hoàng Văn Thắng đã tuyên bố phát động hưởng ứng Tuần lễ quốc gia nước sạch và vệ sinh môi trường năm 2012. Đồng thời kêu gọi các cấp, các ngành, các tổ chức cá nhân và các địa phương hãy biến tinh thần của Tuần lễ thành các hoạt động thiết thực và hiệu quả diễn ra trong cả năm nhằm cải thiện điều kiện cấp nước, vệ sinh, mang lại một đời sống tốt đẹp hơn cho người dân và góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Trung ương về phát triển Nông thôn mới trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

          Thứ trưởng Hoàng Văn Thắng cho biết: Thủ tướng Chính phủ đã ký quyết định 366/QĐ-TTg phê duyệt Chương trình MTQG Nước sạch và VSMT nông thôn giai đoạn 2012 – 2015. Đây là một thuận lợi hết sức cơ bản, là cơ sở pháp lý để thực hiện chương trình, nhưng đồng thời cũng là một thách thức đặt ra cho các ngành, các cấp và của mọi người dân. Trong giai đoạn tới chúng ta cần có nhiều hoạt động thiết thực hơn, hiệu quả hơn nữa nhằm phấn đấu đạt được các mục tiêu của Chương trình đồng thời cũng là cam kết của Việt Nam với thế giới trong thực hiện mục tiêu thiên niên kỷ, đó là đến năm 2015 có 85% dân số nông thôn được sử dụng nước sinh hoạt hợp vệ sinh, trong đó 45% sử dụng nước sạch đạt quy chuẩn QCVN 02-BYT; 65 % số hộ gia đình ở nông thôn có nhà tiêu hợp vệ sinh; 45% số hộ nông dân chăn nuôi có chuồng trại hợp vệ sinh; 100% Các trường học mầm non, phổ thông, trạm y tế xã ở nông thôn đủ nước sạch và nhà tiêu hợp vệ sinh.

          Buổi Lễ mít tinh phát động Tuần lễ đã thu hút hàng ngàn đại biểu, gồm đại diện Hội Cựu chiến binh, Hội Nông dân, Hội Phụ nữ, Đoàn Thanh niên, Công an, Quân đội và các giáo viên và học sinh trường Phổ thông Trung học Thị trấn Hương Canh, tỉnh Vĩnh Phúc tham dự và tham gia các hoạt động văn nghệ, làm sạch vệ sinh công cộng, trồng cây xanh và diễu hành gây không khí sôi động cho ngày mở đầu Tuần lễ.

 

                                                                           Tin, ảnh: Phòng thông tin huấn luyện truyền thông, TTQGNSVSNT

 
gioi thieu web download co the down phan mem download ban hay xem bang sop thi down download sopcast xem bong da sopcast, download ultrasurf phan mem vao facebook ultrasurf, download hotspot shield vao facebook shield voi hotspot ban co the vao