Home | About us | Sitemap | Web Links | Contact us

 

 Sáng 25/4/2013, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phối hợp với UBND tỉnh Hải Dương tổ chức lễ phát động hưởng ứng tuần lễ quốc gia nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn 2013 với chủ đề: Nước sạch và vệ sinh môi trường đảm bảo an toàn và bền vững.

 

Thực tế hiện nay, tại Việt Nam đã có 80% người dân nông thôn được sử dụng nước sinh hoạt và 50% dân số có nhà tiêu hợp vệ sinh. Việt Nam phấn đấu đến năm 2015 có 85% dân số nông thôn được sử dụng nước sinh hoạt hợp vệ sinh, trong đó có 45% dân số được sử dụng nước sạch đạt quy chuẩn Việt Nam. Tuy nhiên, thời gian qua, việc cung cấp nước sạch cho người dân nông thôn ở một số khu vực cũng đang gặp không ít khó khăn, nhiều nhà máy nước hoạt động không hiệu quả, một số nơi người dân vẫn thiếu nước sạch trầm trọng. Do đó, chương trình mục tiêu quốc gia nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn sẽ tiếp tục triển khai những giải pháp tổng thể cả về huy động nguồn lực trong nước và quốc tế. Bên cạnh đó, chương trình tiếp tục tăng cường công tác đào tạo nhân lực, truyền thông, giám sát việc quản lý và sử dụng tài nguyên nước một cách bền vững. Theo ông Vũ Văn Thặng, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Thủy lợi, chỉ tiêu nước sạch và vệ sinh môi trường có ý nghĩa đặc biệt quan trọng gắn liền với việc thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, ứng phó trước tình hình biến đổi khí hậu toàn cầu. Bảo vệ nguồn nước và môi trường đã và đang là vấn đề mang tính cấp bách, là trách nhiệm của toàn xã hội. Các cấp, các ngành, các tổ chức, cá nhân và địa phương nên có những hành động thiết thực và cụ thể, biến tinh thần của Tuần lễ Quốc gia Nước sạch và Vệ sinh môi trường đi sâu vào đời sống, góp phần thực hiện thắng lợi Chương trình xây dựng nông thôn mới trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Trong lễ phát động, nhà máy nước của xã Tân Việt, huyện Thanh Hà, tỉnh Hải Dương với sự hỗ trợ từ nguồn vốn của Ngân hàng thế giới (WB) đã được chính thức đưa vào hoạt động. Góp phần cung cấp nước sạch cho hơn 80 % dân số ở địa phương. Qua 16 năm phát động thường kỳ từ ngày 29 /4 - 6/5 hàng năm, Tuần lễ quốc gia nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn đã trở thành một hoạt động thiết thực, kêu gọi mọi người dân cùng tham gia giữ gìn, bảo vệ nguồn nước sạch vì sức khỏe chính mình và cộng đồng.

 
gioi thieu web download co the down phan mem download ban hay xem bang sop thi down download sopcast xem bong da sopcast, download ultrasurf phan mem vao facebook ultrasurf, download hotspot shield vao facebook shield voi hotspot ban co the vao