Home | About us | Sitemap | Web Links | Contact us

News

 

On 17/9/2018, MARD Minister signed the decision 2628/QĐ-BNN-TCCB on establishment of rural water emergency response working group with NCERWASS as a focal point supporting the Worksing group. 

Thành lập tổ công tác cứu trợ khẩn cấp nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn

Cấp phát hàng cứu trợ nước sạch và vệ sinh cho người dân bị ảnh hưởng bởi cơn bão Damrey

The members of the working group are 14 people from GoV. and Int. agencies with Lương Văn Anh, NCERWASS director as the Group Head and co-Head Mr. Friday Nwaige, Head of Child survival development program UNICEF in Vietnam.

The group is responsible for think tank and proposed plans, solutions, programs/projects on emergency response on rural water and sanitation; receiving and distributing resources for emergency support from domestic and oversea individuals and organizations; M&E, cordinating emergency response activities on rural water and sanitation.

 

 The upcoming joint mission for the Results-Based Scaling-up Rural Sanitation and Water Supply Program (Mid-term review mission) and the Results-Based Rural Water Supply and Sanitation under the National Target Program (implementation support mission) is scheduled for next month.

The official mission was conducted during 9 -19, 2018, with pre-mission meetings being held on October 2, 2018 and the wrap up meeting was held on 19 Oct. 2018. 

Adjustment of additional 15 months for PforR SupRSWS program is the news from the wrap up meeting.

Điều chỉnh thêm 15 tháng chương trình nước sạch do World Bank tài trợ

Participated in the meeting were representatives from related departments from MARD, MOET, MOH, provincial DARD and World Bank team in Vietnam.

Thứ trưởng Bộ NN-PTNT Hoàng Văn Thắng bày tỏ sự cảm ơn sâu sắc tới các cán bộ và chuyên gia của World Bank đã nỗ lực cùng các cơ quan Chính phủ Việt Nam trong thiết kế và triển khai chương trình. Đồng thời Thứ trưởng cho biết sẽ chỉ đạo các cơ quan TƯ và các địa phương tham gia chương trình cần đẩy nhanh tiến độ nhằm đảm bảo mục tiêu chương trình.

Cụ thể, đối với chương trình tại 8 tỉnh ĐBSH, Bộ NN-PTNT nhất trí với dự thảo báo cáo đánh giá của đoàn về kết quả thực hiện, về cơ bản kết quả thực hiện đạt và vượt mục tiêu đề ra. Riêng mục tiêu vệ sinh toàn xã bền vững cần có sự chỉ đạo thực hiện quyết liệt của UBND tỉnh Quảng Ninh và Vĩnh Phúc để hoàn thành kế hoạch giao.

Bộ NN-PTNT giao Vụ Kế hoạch chủ trì phối hợp với Tổng cục Thủy lợi làm việc với các đơn vị của Bộ KH-ĐT, Bộ Tài chính làm rõ trình tự, thủ tục điều chỉnh vốn giữa các tỉnh của chương trình, theo hướng chuyển vốn từ tỉnh đạt kết quả thấp sang tỉnh hoàn thành và vượt kết quả giao.

Tổng cục Thủy lợi phối hợp với các đơn vị thuộc Bộ NN-PTNT và các Bộ: Y tế, Bộ GD-ĐT, Trung tâm Quốc gia Nước sạch và VSMTNT cung các Sở, ngành địa phương tham gia chương trình rà soát kết quả thực hiện từng chỉ số của từng địa phương, đề nghị UBND các tỉnh cam kết chỉ đạo các đơn vị hoàn thành các chỉ số đầu ra của chương trình, tổ chức, triển khai các hoạt động cần thiết cho việc đóng khoản vay theo quy định.

Riêng đối với chương trình tại 21 tỉnh miền núi phía Bắc, Tây Nguyên và Nam Trung Bộ, Thứ trưởng Hoàng Văn Thắng nhấn mạnh, Bộ NN-PTNT nhất trí với đề nghị của World Bank về đề xuất tái cấu trúc chương trình và điều chỉnh thời gian thực hiện chương trình thêm 15 tháng. Do đó, Tổng cục Thủy lợi phối hợp với các cơ quan thuộc Bộ NN-PTNT và các Bộ, ngành triển khai hoàn thiện việc điều chỉnh Hiệp định và các văn bản liên quan.

Bộ NN-PTNT cũng đề nghị World Bank tiếp tục hỗ trợ triển khai thực hiện chương trình thông qua các hoạt động hỗ trợ kỹ thuật, hoàn thiện hệ thống cơ sở dữ liệu, điều chỉnh bộ chỉ số theo dõi, đánh giá… nghiên cứu cơ chế trao đổi thông tin giữa các cơ quan TƯ và địa phương đảm bảo kịp thời tháo gỡ vướng mắc, khó khăn trong triển khai thực hiện chương trình.

Chương trình Mở rộng quy mô vệ sinh và nước sạch nông thôn dựa trên kết quả vay vốn World Bank được triển khai tại 29 tỉnh, TP, được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 1415/QĐ-TTg ngày 20/8/2015 với tổng kinh phí 225,5 triệu USD, trong đó 200 triệu USD là vốn vay World Bank và 25,5 triệu USD là vốn đối ứng. Với mục tiêu đạt số đấu nối cấp nước hoạt động 255.000 (với số người hưởng lợi từ cấp nước khoảng 1.045.000 người); 680 xã đạt vệ sinh toàn xã; khoảng 400.000 nhà tiêu hợp vệ sinh hộ gia đình được xây mới hoặc cải tạo; 2.650 công trình nước sạch và nhà tiêu hợp vệ sinh tại trường học và trạm y tế được xây mới hoặc cải tạo.

Chương trình triển khai theo cách tiếp cận dựa trên kết quả, tức là giải ngân thực hiện dựa trên kết quả đầu ra hàng năm được xác nhận bởi kiểm toán nhà nước. Chương trình cho phép ứng trước tối đa 25% kinh phí trong hai năm của Chương trình để triển khai thực hiện, số kinh phí này sẽ được hoàn trả theo kết quả thực hiện hàng năm.

Tác giả: Nguyễn Huân

Nguồn: Báo Nông nghiệp Việt Nam

 

 

IMG 20180921_081518_2

On 21 September 2018 in Bac Ninh province, Ministry of Agriculture and Rural Development organized a Workshop on rural water supply management. The workshop focused on rural water supply management and directions in the coming years; directions on structure of provincial centres for rural water supply and sanitation; reviewing policies, socialization and public-private partnerhsip in rural water supply; community based water supply scheme management; Displaying technologies, equipments for water supply by domestic and internationl enterprises.

 

Participated in the workshop were Vice Minister from Ministry of Agriculture and Rural Development Hoàng Văn Thắng; related MARD departments (Water resource Dept, Planning, Finance, Personel, ICD, New Rural Development, NCERWASS), Ministry of Finance, Ministry of Planning and Investment, Ministry of Education and Training, Ministry of Health, CIEM, Vietnam policy bank, Việt Nam water supply and sewage association; international organizations (World Bank, Unicef, DFAT, EMW, Embasy of Hungary, K-Water, WHO…); provincial representatives from 63 provinces (PPC, DARD, PCERWASS, Sup-WRD) and enterprises providing technologies for samll and piped water schemes.

toan canh_HN_bac_ninh_-_Copy_1

To close the workshop, Vice Minister Thắng highly appreciated the importance of the workshop, comments, presentations by participants. He requested the management agencies to pay more attention to rural water management, review the existing policies and applying new management direction approaches focusing on IEC, applying 4.0 technology in rrual water management to achieve the set targets, improve services and overcome constraints, challenges in this field. 

Anh4
 

 

SWG 9-2018

The Regular Rural Sanitation Working Group Meeting was organized on 20 September 2018 in La Thanh hotel, Hanoi. Participated in this meeting were representatives from MOH,MARD, MOET, Vietnam red cross, UN organizations WHO, UNICEF, INGOs BORDA, CWS, IDE, EMW, UNILEVER, LIFESTRAW, SANODYNA.

This meeting focused on water quality management. At the meeting VIHEMA MOH shared the draft circular on revised national water quality technical regulations. The revised national water quality technical regulations include the following new items: Combine QCVN 01: 2009 / BYT and QCVN 02: 2009 / BYT into 01 QCVN on clean water quality.

  • Combine the Circular on the issuance of QCVN and Circulars on inspection and supervision of clean water quality.
   Remove the regulation on water quality inspection and supervision
   Abolish the regulations on hygiene inspection of the CSCN: the place of raw material extraction, external inspection, sanitation inspection of the water production system.
   Classification of water supply facilities by population size: 500 households (or by scale of capacity in case the number of households can not be identified)
 • Reduced monitoring parameters: from 109 to 91 parameters
Group A: 8 required parameters for all water supply schemes to be tested (Coliform, E.coli or Coliform with heat resistance, Arsenic, free chlorine, turbidity, color, pH and pH).+
Group B: 83 parameters selected by Provincial People's Committee for inclusion in local technical QC including: Inorganic parameters (metal); Organic Specifications (Alkalo chlorination, aromatic hydrocarbons, chlorinated benzene groups, complex organic compounds, plant protection chemicals, disinfectants and byproducts); Radioactivity parameters, and microbiological parameters (Yellow Staphylococcus, Green latex pus).
Test all 91 parameters: before going into operation for the first time, after repairing, upgrading the production system; in case of environmental incidents; Risks associated with the production process are likely to affect the quality of the water or other special requirements
 • Test all water quality parameters periodically 05 times to evaluate and update the water quality parameters.

 

At the meeting, related presentations were shared focusing on rural water quality management by NCERWASS; Improved sanitation in schools by UNILEVER and EMW; Natural sanitiser, water treatment SANODYNA product and technology and Swiss water filter NANO from LIFESTRAW.

The next meeting is scheduled in December 2018 focussing on updating policies, review and sharing results on water and sanitation project progress in 2018.

 

On 13 September 2018 in Hanoi, the Signing ceremony of Woman led improved water and sanitation output based approach WOBA-CHOBA phase 3 2018-2022 was be held between Vietnam Women Union and East Meets Weast/ Thrive network supported by Australian Aid.

 

Lễ ký kết và công bố Dự án Cải thiện Vệ sinh và Nước sạch dựa trên kết quả do phụ nữ làm chủ WOBA (CHOBA giai đoạn 3)

 

Participated in the ceremony were representaives from DFAT, EMW, VWU, NCERWASS, VIHEMA, PPC from project provinces: Hòa Bình, Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh and Bến Tre.

The project is under the Women water Fund under DFAT and implemented by VWU and EMW during 2018 – 2022. NCERWASS and VIHEMA accordingly will co implement the water and sanitation components in 5 provinces (17 districts and 158 communes) with total 31,7 billion đồng, supporting 8.000 poor and disadvantaged households to access clean water and 20.000 households access hygien latrines.

According to Belinda Abraham, Country Director of the East Meets West Foundation, "People in rural areas have the same access to clean water as people in urban areas. Many people think that the construction of clean water supply facilities in the countryside is expensive, but the Department for Foreign Trade of Australia and Vietnam has always paid attention to clean water in the countryside. "

The project is aimed at improving the health and gender equality of low-income and vulnerable households in Viet Nam through access to clean water and hygienic latrines. With a result-based approach by local government counterparts, private sector participation and empowerment of women.

 

 

 

World Water Week was organized in Stockholm from Saturday August 25 to Friday August 31 2018.

 

Page 3 of 79
gioi thieu web download co the down phan mem download ban hay xem bang sop thi down download sopcast xem bong da sopcast, download ultrasurf phan mem vao facebook ultrasurf, download hotspot shield vao facebook shield voi hotspot ban co the vao