Trang chủ | Giới thiệu | Sitemap | Liên kết site | Liên hệ

Tin tức

Rural WSS Sector Information System: Proposal of revised set of Indicators

News image
On 6 March 2018 in Hanoi, NCERWASS in collaboration with WB organized a workshop to discuss about Rural WSS Sector Information System: Proposal of revised set of Indicators and finalize the RWSS monitoring an...

NGO WATSAN meeting

News image
On 28/2/2018 in Hanoi, NGO WATSAN Group meeting was organized to discuss on the Group operation during 2018-2019 and nomination of the new chairman Mr. Ngo Quoc Dung, representative of Church World Se...

Hội thảo Lập kế hoạch thực hiện Chương trình hỗ trợ khẩn cấp Nước sạch và Vệ sinh năm 2017-2018 khắc phục hậu quả cơn bão Damrey

  Ngày 27/12/2017, tại thành phố Quy Nhơn tỉnh Bình Định, với sự hỗ trợ của tổ chức Unicef, Trung tâm Quốc gia Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông ...

Hội thảo chia sẻ kinh nghiệm triển khai thí điểm thành công sản xuất bình lọc gốm theo mô hình hợp tác công tư

News image
Ngày 24-25/1/2018 tại An Giang, Trung tâm quốc gia nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn - Bộ Nông nghiệp phát triển Nông thôn tổ chức Hội thảo ...

Diễn đàn & Hội thảo

News image

HOẠT ĐỘNG NHÓM VỆ SINH NÔNG THÔN

Ngày 15/12/2017 tại Hà Nội, Nhóm công tác vệ sinh nông thôn đã họp định kỳ cập nhật hoạt động công tác vệ sinh, chia sẻ hoạt động vệ sinh dự...
News image

International Workshop on Water Resource Security in the context of Climate Change in Vietnam

On 19/4/2017 in Hanoi, German Water Partnership (GWP), Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH, Vietnam’s Association of Foreign Invested Enterprises (VAFIE), Vietnam Water Supply and Sewerage Association (VWSA) and Vietnam Academy ...
News image

Workshop on role of Women Union in RWSS NTP and CHOBA experience

The Workshop on role of Women Union in RWSS NTP and CHOBA experience was organized on 25 and 26 August 2015 by Women's Union supported by DFAT.    Ms. Pham Tuyet Mai, ...
News image

Sanitation Working Group Meetings

  The coming Rural Sanitation Working Group Meeting was held on 29/7/2015 which was chaired by Ms Nguyen Thi Lien Huong, VIHEMA Director. Tentative Agenda    The participants appreciated the presentation of updated activities ...
gioi thieu web download co the down phan mem download ban hay xem bang sop thi down download sopcast xem bong da sopcast, download ultrasurf phan mem vao facebook ultrasurf, download hotspot shield vao facebook shield voi hotspot ban co the vao