Trang chủ | Giới thiệu | Sitemap | Liên kết site | Liên hệ

C-Trình Mục Tiêu quốc gia

 
There are no translations available.

 

Water treatment and sanitation in flood season guideline mannual was re-established by Vietnam Agency for Health and Environmental Management/ Ministry of Health.

Downloand Vietnamese version at http://vihema.gov.vn

   

 

Nuoc sach

Ngày 31 tháng 3 năm 2012, Chương trình MTQG Nước sạch và Vệ sinh MTNT giai đoạn 2011-2015 đã được Thủ tướng phê duyệt tại quyết định số 366/QĐ-TTg. Mục tiêu Chương trình đề ra là đến cuối năm 2015, 85% dân số nông thôn được sử dụng nước sinh hoạt hợp vệ sinh và 65% số hộ gia đình ở nông thôn có nhà tiêu hợp vệ sinh; 45% số hộ nông dân chăn nuôi có chuồng trại hợp vệ sinh; 100% trường học mầm non và phổ thông, trạm y tế xã ở nông thôn có nhà tiêu hợp vệ sinh, đủ nước sạch.

Quyết định số 366/QĐ-TTg

 

gioi thieu web download co the down phan mem download ban hay xem bang sop thi down download sopcast xem bong da sopcast, download ultrasurf phan mem vao facebook ultrasurf, download hotspot shield vao facebook shield voi hotspot ban co the vao