Trang chủ | Giới thiệu | Sitemap | Liên kết site | Liên hệ

Research and project briefs

Tóm tắt Báo cáo đánh giá cung cấp dịch vụ trong lĩnh vực cấp nước và vệ sinh có thể truy cập tại http://www.mediafire.com/view/rr63w5mmi65dfg2/SDA_-_final_summary_sheets_VN_version_Sep_29.pdf

 

Những hành động ưu tiên cho toàn ngành cấp nước và vệ sinh môi trường

 • Tăng ngân sách công cho cấp nước và vệ sinh môi trường, đặc biệt là cho cung cấp dịch vụ đô thị ngoài khu vực những thành phố lớn và tại những khu vực nông thôn xa xôi, chưa được phục vụ
 • Cải thiện công tác quản lý, đặc biệt là thu hồi chi phí, đối với những cơ sở hạ tầng hiện trạng và cung cấp dịch vụ nhằm giảm lỗ hổng tài chính đối với các đầu tư cần thiết cho thay thế cơ sở hạ tầng  
 • Thực hiện một cuộc rà soát chi tiêu công cho ngành nước và vệ sinh môi trường nhằm xác định được những chướng ngại lớn trong việc sử dụng có hiệu quả các nguồn lực
 • Ưu tiên nhu cầu của người dân nghèo trong đầu tư ngành và những chiến lược hoạt động, ví dụ như bằng cách mở rộng các công cụ tài chính dựa vào kết quả và khích lệ cung cấp dịch vụ bền vững tới các cộng đồng nghèo
 • Hợp lý hóa những mục tiêu tiếp cận và khung giám sát cho đô thị và nông thôn, quan tâm tới tính năng và việc sử dụng dịch vụ, thống nhất về điểm tham chiếu chung cho các thể chế liên quan trong ngành
 • Cải thiện môi trường chính sách và thể chế thuận lợi hơn, như liên quan tới việc thay đổi mức phí thu và quy chế, nhằm thúc đẩy sự tham gia của khu vực tư nhân và phát triển các khả năng có sự tham gia của khu vực tư nhân trong cung cấp dịch vụ ở cả nông thôn và đô thị (đối với cả khu vực công và tư nhân).

Những hành động ưu tiên cho cấp nước nông thôn

 • Phát triển một chiến lược và kế hoạch hành động xây dựng năng lực cho NTP3, bao gồm phát triển một hệ thống hỗ trợ kỹ thuật toàn diện nhằm cải thiện tính năng của các công trình
 • Thực hiện một cuộc rà soát toàn diện đối với hiệu quả của các mô hình cơ chế quản lý công trình (và quyền chủ sở hữu) hiện có và thay thế
 • Thực hiện những khuyến nghị từ cuộc rà soát để chuyên nghiệp hoác công tác quản lý và thúc đẩy các khả năng của khu vực tư nhân
 • Phát triển các kế hoạch cấp tỉnh cho công tác quản lý chất lượng nước ở cấp công trình
 • Tăng cường nguồn lực phân bổ cho cấp nước nông thôn trong khi thực hiện tập trung vào những cộng đồng dân nghèo xa xôi, hẻo lánh chưa được phục vụ

 

Những hành động ưu tiên cho vệ sinh môi trường và vệ sinh cá nhân nông thôn

 • Xác định các chiến lược hoạt động hiệu quả để thúc đẩy vệ sinh môi trường và vệ sinh cá nhân lên tầm quy mô trong NTP3, bao gồm có các phương thức tiếp cận cầu kéo cho việc thúc đẩy nhằm đạt được hành vi vệ sinh môi trường trong toàn cộng đồng
 • Tăng cường chi tiêu cho “phần mềm”, bao gồm ngân sách cho nhân sự và vận hành của các cơ quan thực thi thuộc lĩnh vực y tế tại địa phương
 • Thúc đẩy sự tham gia nhiều hơn của khu vực tư nhân vào việc tạo ra các loại nhà tiêu hợp vệ sinh giá rẻ hấp dẫn đối với người nghèo và những cộng đồng chưa được phục vụ
 • Thiết lập một chương trình xây dựng năng lực quốc gia có hệ thống về vệ sinh môi trường và vệ sinh cá nhân cho các cán bộ ngành y tế và các tổ chức tham gia khác, trong đó có Hội phụ nữ
 • Tăng cường áp dụng khích lệ dựa trên kết quả thực hiện để đến được tới các hộ gia đình nghèo, đạt được kết quả vệ sinh môi trường toàn xã và khích lệ các tỉnh tăng cường chi tiêu cho vệ sinh môi trường

 

 

 

Hội thảo giới thiệu kết quả nghiên cứu về mối liên quan giữa điều kiện vệ sinh và thấp còi ở trẻ em nông thôn Việt Nam sẽ được Chương trình Nước và Vệ sinh Ngân hàng Thế giới tổ chức vào ngày 16/9/2014 tại WB.

 

Mục đích của nghiên cứu là trả lời câu hỏi điều kiện vệ sinh không cải thiện ở cộng đồng ảnh hưởng thế nào đến chiều cao của trẻ em nông thôn Việt Nam?". Nghiên cứu sử dụng phân tích hồi qui xem mối quan hệ giữa chiêu cao của trẻ với các biến về hộ gia đình, môi trường, xã hội có thể ảnh hưởng đến chiều cao của trẻ bao gồm cả điều kiện vệ sinh. Số liệu sử dụng chủ yếu từ kết quả điều tra hộ gia đình đại diện quốc gia của UNICEF 2010/11 (MICS4).

 

 

Vào tháng 4 năm 2014, Chương trình Nước và Vệ sinh / Ngân hàng  Thế giới đã hoàn thành và công bố Báo cáo "Đánh giá cung cấp nước sạch và vệ sinh môi trường tại Việt Nam: Biến đầu tư tài chính thành dịch vụ cho tương lai".

 

Truy cập báo cáo chi tiết tại: http://www.mediafire.com/view/e07r7d2i00mo70y/VN-SDA_Vietnam_full.pdf

 

 

SỔ TAY HƯỚNG DẪN
LẬP KẾ HOẠCH THỰC HIỆN HỢP PHẦN VỆ SINH
BỘ Y TẾ
CỤC QUẢN LÝ MÔI TRƯỜNG Y TẾ
Tài liệu dành cho cán bộ cấp tỉnh, huyện

Địa chỉ tải về: http://www.mediafire.com/view/whyzc1vrvao249r/VIHEMA_Guideline_for_Planning_and_Implemenation_of_Rural_Sanitation_Program_%28VN%29.pdf

     
There are no translations available.

 

The Water and Sanitation Program (WSP) has launched a new Handwashing with Soap Toolkit, intended for water, sanitation and hygiene, public health and other development practitioners who use behavior change strategies to promote the critical need for handwashing with soap. The toolkit is organized into four modules. The first describes the theory of change in projects that target behavioral determinants of handwashing. Achieving sustainability in handwashing programs and integrating handwashing programs into existing services or programs are covered in the second and third modules, and the final module contains resources and publications resulting from the monitoring and evaluation efforts that contributed to the learning objectives of WSP’s Global Scaling Up Handwashing project.Throughout the four modules, users of the toolkit can access narrated instructional presentations, research briefs, working papers and other tools informed by handwashing projects supported by WSP and implemented through government partners and local organizations on a large scale in
Peru, Senegal, Tanzania, and Vietnam. The modules within the toolkit give explanations and examples of the various materials and tools used to spur positive behavior change, including mass media, direct consumer contact, and interpersonal communication strategies. On specific country pages within the toolkit, for example, users can learn how sustainability in handwashing programs was achieved in Peru through integration in existing service platforms, or learn about what materials were used to deliver handwashing with soap messages among millions of women and children through the Vietnam Women’s Union.


Although handwashing with soap can help save children's lives by reducing preventable diseases like diarrhea and acute respiratory infections, it remains an uncommon practice in many countries.
For more information, contact Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó. " target="_blank">Jacqueline Devine.
 

Tỏ chức PSI cập nhật về kết quả và các phương pháp tiếp thị xã hội về cải thiện vệ sinh môi trường và vệ sinh cá nhân bằng tiếng Anh và tiếng Việt. Bản in sẽ được phổ biến trong tháng 4 năm 2013.

 
There are no translations available.

In 2008 SNV Netherlands Development Organisation introduced Community Led Total Sanitation (CLTS) to Vietnam. SNV quickly learned that CLTS alone was not enough to achieve Sustainable Sanitation and Hygiene for All. Together with local partners in Vietnam and across 17 districts within 5 countries in Asia, SNV tested a more integrated approach, and the promising results of their work are presented in a recently published paper: “Sustainable Sanitation and Hygiene for All -A sector development approach for Vietnam”.

The proven Sustainable Sanitation and Hygiene for All (SSH4A) approach integrates best practice in: sanitation demand creation; strengthening of sanitation markets; hygiene behavioural change communication (BCC); and strengthening governance, with special focus on gender and social inclusion. It is based on SNV and the International Water and Sanitation Centres (IRC) experience and expertise in institutionalising such practises at different levels of government and society and has been adapted and updated based on the experience of implementation.

Sustainable-Sanitation-and-Hygiene-for-All aims to facilitate the Government of Vietnam’s Ministry of Health development of the WASH sector. SNV is uniquely positioned to provide advisory services to the Ministry, as they seek to engage multiple stakeholders in a large scale effort to improve rural sanitation and hygiene to levels that match the modern country that Vietnam has become.

The essential characteristics of the Sustainable Sanitation and Hygiene for All approach are described in that paper. They include:

1. An integrated service delivery model, including professional learning

2. A sustainable sector as the long-term goal

3. Thorough, participatory and context specific preparation

4. Interlinked impact and capacity development targets

5. Combination of public services and market orientation

6. Attributing sector-functions to multiple stakeholders

This document has been produce in the hope that that it will contribute to bringing various stakeholders, including development partners, together on a joint path of working and learning to achieve Sustainable Sanitation and Hygiene for All in Vietnam.

The document is available at SNV’s website: http://www.snvworld.org/sites/www.snvworld.org/files/publications/sustainable_sanitation_and_hygiene_for_all_-_sector_development_approach_for_vietnam_0.pdf

 

Báo cáo đánh giá hậu kích hoạt CLTS ở Quang Yên, Cao Bằng.

 

«Bắt đầuLùi12Tiếp theoCuối»
Trang 1 / 2
gioi thieu web download co the down phan mem download ban hay xem bang sop thi down download sopcast xem bong da sopcast, download ultrasurf phan mem vao facebook ultrasurf, download hotspot shield vao facebook shield voi hotspot ban co the vao