Trang chủ | Giới thiệu | Sitemap | Liên kết site | Liên hệ

 

Hội thảo giới thiệu kết quả nghiên cứu về mối liên quan giữa điều kiện vệ sinh và thấp còi ở trẻ em nông thôn Việt Nam sẽ được Chương trình Nước và Vệ sinh Ngân hàng Thế giới tổ chức vào ngày 16/9/2014 tại WB.

 

Mục đích của nghiên cứu là trả lời câu hỏi điều kiện vệ sinh không cải thiện ở cộng đồng ảnh hưởng thế nào đến chiều cao của trẻ em nông thôn Việt Nam?". Nghiên cứu sử dụng phân tích hồi qui xem mối quan hệ giữa chiêu cao của trẻ với các biến về hộ gia đình, môi trường, xã hội có thể ảnh hưởng đến chiều cao của trẻ bao gồm cả điều kiện vệ sinh. Số liệu sử dụng chủ yếu từ kết quả điều tra hộ gia đình đại diện quốc gia của UNICEF 2010/11 (MICS4).

 
gioi thieu web download co the down phan mem download ban hay xem bang sop thi down download sopcast xem bong da sopcast, download ultrasurf phan mem vao facebook ultrasurf, download hotspot shield vao facebook shield voi hotspot ban co the vao