Trang chủ | Giới thiệu | Sitemap | Liên kết site | Liên hệ

Tóm tắt Báo cáo đánh giá cung cấp dịch vụ trong lĩnh vực cấp nước và vệ sinh có thể truy cập tại http://www.mediafire.com/view/rr63w5mmi65dfg2/SDA_-_final_summary_sheets_VN_version_Sep_29.pdf

 

Những hành động ưu tiên cho toàn ngành cấp nước và vệ sinh môi trường

 • Tăng ngân sách công cho cấp nước và vệ sinh môi trường, đặc biệt là cho cung cấp dịch vụ đô thị ngoài khu vực những thành phố lớn và tại những khu vực nông thôn xa xôi, chưa được phục vụ
 • Cải thiện công tác quản lý, đặc biệt là thu hồi chi phí, đối với những cơ sở hạ tầng hiện trạng và cung cấp dịch vụ nhằm giảm lỗ hổng tài chính đối với các đầu tư cần thiết cho thay thế cơ sở hạ tầng  
 • Thực hiện một cuộc rà soát chi tiêu công cho ngành nước và vệ sinh môi trường nhằm xác định được những chướng ngại lớn trong việc sử dụng có hiệu quả các nguồn lực
 • Ưu tiên nhu cầu của người dân nghèo trong đầu tư ngành và những chiến lược hoạt động, ví dụ như bằng cách mở rộng các công cụ tài chính dựa vào kết quả và khích lệ cung cấp dịch vụ bền vững tới các cộng đồng nghèo
 • Hợp lý hóa những mục tiêu tiếp cận và khung giám sát cho đô thị và nông thôn, quan tâm tới tính năng và việc sử dụng dịch vụ, thống nhất về điểm tham chiếu chung cho các thể chế liên quan trong ngành
 • Cải thiện môi trường chính sách và thể chế thuận lợi hơn, như liên quan tới việc thay đổi mức phí thu và quy chế, nhằm thúc đẩy sự tham gia của khu vực tư nhân và phát triển các khả năng có sự tham gia của khu vực tư nhân trong cung cấp dịch vụ ở cả nông thôn và đô thị (đối với cả khu vực công và tư nhân).

Những hành động ưu tiên cho cấp nước nông thôn

 • Phát triển một chiến lược và kế hoạch hành động xây dựng năng lực cho NTP3, bao gồm phát triển một hệ thống hỗ trợ kỹ thuật toàn diện nhằm cải thiện tính năng của các công trình
 • Thực hiện một cuộc rà soát toàn diện đối với hiệu quả của các mô hình cơ chế quản lý công trình (và quyền chủ sở hữu) hiện có và thay thế
 • Thực hiện những khuyến nghị từ cuộc rà soát để chuyên nghiệp hoác công tác quản lý và thúc đẩy các khả năng của khu vực tư nhân
 • Phát triển các kế hoạch cấp tỉnh cho công tác quản lý chất lượng nước ở cấp công trình
 • Tăng cường nguồn lực phân bổ cho cấp nước nông thôn trong khi thực hiện tập trung vào những cộng đồng dân nghèo xa xôi, hẻo lánh chưa được phục vụ

 

Những hành động ưu tiên cho vệ sinh môi trường và vệ sinh cá nhân nông thôn

 • Xác định các chiến lược hoạt động hiệu quả để thúc đẩy vệ sinh môi trường và vệ sinh cá nhân lên tầm quy mô trong NTP3, bao gồm có các phương thức tiếp cận cầu kéo cho việc thúc đẩy nhằm đạt được hành vi vệ sinh môi trường trong toàn cộng đồng
 • Tăng cường chi tiêu cho “phần mềm”, bao gồm ngân sách cho nhân sự và vận hành của các cơ quan thực thi thuộc lĩnh vực y tế tại địa phương
 • Thúc đẩy sự tham gia nhiều hơn của khu vực tư nhân vào việc tạo ra các loại nhà tiêu hợp vệ sinh giá rẻ hấp dẫn đối với người nghèo và những cộng đồng chưa được phục vụ
 • Thiết lập một chương trình xây dựng năng lực quốc gia có hệ thống về vệ sinh môi trường và vệ sinh cá nhân cho các cán bộ ngành y tế và các tổ chức tham gia khác, trong đó có Hội phụ nữ
 • Tăng cường áp dụng khích lệ dựa trên kết quả thực hiện để đến được tới các hộ gia đình nghèo, đạt được kết quả vệ sinh môi trường toàn xã và khích lệ các tỉnh tăng cường chi tiêu cho vệ sinh môi trường

 

 
gioi thieu web download co the down phan mem download ban hay xem bang sop thi down download sopcast xem bong da sopcast, download ultrasurf phan mem vao facebook ultrasurf, download hotspot shield vao facebook shield voi hotspot ban co the vao