Trang chủ | Giới thiệu | Sitemap | Liên kết site | Liên hệ

Sáng kiến về sinh môi trường

IMG 5126

Ngày 15/12/2017 tại Hà Nội, Nhóm công tác vệ sinh nông thôn đã họp định kỳ cập nhật hoạt động công tác vệ sinh, chia sẻ hoạt động vệ sinh dự án CHOBA 2, định hướng quản lý chất thải phân bùn, chia sẻ và thảo luận hợp tác hỗ trợ nước sạch vệ sinh trong tình trạng khẩn cấp và công cụ theo dõi đánh giá trên phần mềm internet.

Cuộc họp tiếp theo sẽ tiếp tục thảo luận cách thực hiện Mục tiêu phát triển bền vững số 6 về vệ sinh.

 

gioi thieu web download co the down phan mem download ban hay xem bang sop thi down download sopcast xem bong da sopcast, download ultrasurf phan mem vao facebook ultrasurf, download hotspot shield vao facebook shield voi hotspot ban co the vao