HOẠT ĐỘNG NHÓM VỆ SINH NÔNG THÔN In

IMG 5126

Ngày 15/12/2017 tại Hà Nội, Nhóm công tác vệ sinh nông thôn đã họp định kỳ cập nhật hoạt động công tác vệ sinh, chia sẻ hoạt động vệ sinh dự án CHOBA 2, định hướng quản lý chất thải phân bùn, chia sẻ và thảo luận hợp tác hỗ trợ nước sạch vệ sinh trong tình trạng khẩn cấp và công cụ theo dõi đánh giá trên phần mềm internet.

Cuộc họp tiếp theo sẽ tiếp tục thảo luận cách thực hiện Mục tiêu phát triển bền vững số 6 về vệ sinh.