Trang chủ | Giới thiệu | Sitemap | Liên kết site | Liên hệ

Liên hệ - RWSSP

Contact Details for this Web site

# Tên Chức vụ Điện thoại Điện thoại di động Fax
1 Nguyễn Thị Trà Vinh Accountant 7711422 7711422 7711420
2 Phạm Bích Ngọc Information, planning and monitoring officer 7711422 7711422 7711420

List of Rural Water Supply and Sanitation Partnership Coordination Unit’s Staff.

Ministry of Agricultural and Rural Development, Room 303-304, Building A8, 10 Nguyen Cong Hoan, Ba Dinh, Hanoi, Vietnam.

pcu@rwssp.org.vn

 

1. Nguyễn Thị Tuyết Hoà

Position: Director

Email: Tuyethoa.htqt@mard.gov.vn

Telephone: 8 433400

 

2. Nguyễn Danh Soạn

Position: Coordinator

Email: Soan.rwsspvn@gmail.com; soan.nd@rwssp.org.vn

Telephone: 7711421

 

3. Nguyễn Thị Trà Vinh

Position: Accountant

Email: Travinh.rwsspvn@gmail.com; travinh@rwssp.org.vn

Telephone: 7711422

 

4. Lê Thị Minh Hạnh

Position: Secretary/Translator

Email: Hanh.rwsspvn@gmail.com; hanh@rwssp.org.vn

Telephone: 7711420

 

5. Phạm Bích Ngọc

Position: Information, planning and monitoring officer

Email: Ngoc.rwsspvn@gmail.com; pham.bich.ngoc@rwssp.org.vn

Telephone: 7711422

 

gioi thieu web download co the down phan mem download ban hay xem bang sop thi down download sopcast xem bong da sopcast, download ultrasurf phan mem vao facebook ultrasurf, download hotspot shield vao facebook shield voi hotspot ban co the vao