Trang chủ | Giới thiệu | Sitemap | Liên kết site | Liên hệ

 

Bộ Tài chính vừa hoàn thiện thông tư về khung giá tiêu thụ nước sạch sinh hoạt để xin ý kiến nhân dân chuẩn bị cho khả năng tăng giá nước sạch. Theo dự thảo Thông tư mới, giá tối thiểu của nước sạch sinh hoạt tăng 500 - 1.000 đồng/m3 so với hiện nay, giá tối đa tăng từ 3.000 - 6.000 đồng/m3.

Theo dự thảo của Bộ Tài chính, giá nước sạch sinh hoạt tại khu đô thị đặc biệt, khu đô thị loại 1 sẽ được nâng lên từ 3.500-18.000 đồng/m 3 .

Với đô thị loại 2 đến loại 5, khung giá được ấn định từ 3.000-15.000 đồng/m 3 . Nước sạch nông thôn sẽ có giá từ 2.000-11.000 đồng/m 3 (đã bao gồm thuế giá trị gia tăng).

Ngoài ra, theo dự thảo Thông tư hướng dẫn nguyên tắc, phương pháp xác định và thẩm quyền quyết định giá tiêu thụ nước sạch tại các đô thị, khu công nghiệp và khu vực nông thôn của Bộ Tài chính, các địa phương sẽ quyết định cụ thể giá nước sạch cho từng mục đích sử dụng, căn cứ vào khung giá tiêu thụ nước sạch sinh hoạt theo quy định của Bộ Tài chính và đối tượng tiêu thụ nước sạch.

Hàng năm, khi chi phí sản xuất và giá thành nước sạch có biến động thì cấp có thẩm quyền phê duyệt giá nước phải xem xét điều chỉnh khung giá, mức giá tiêu thụ nước sạch cụ thể tăng (hoặc giảm) cho phù hợp.

 
gioi thieu web download co the down phan mem download ban hay xem bang sop thi down download sopcast xem bong da sopcast, download ultrasurf phan mem vao facebook ultrasurf, download hotspot shield vao facebook shield voi hotspot ban co the vao