Trang chủ | Giới thiệu | Sitemap | Liên kết site | Liên hệ

SWA

Đối tác vệ sinh và nước sạch cho mọi người: các cuộc họp cấp cao năm 2017 sẽ được tổ chức vào tháng 4, khoảng thời điểm diễn ra các cuộc họp Mùa Xuân của Ngân hàng Thế giới tại Washington DC, Mỹ.

Sau bốn Hội nghị cấp cao về Vệ sinh và Nước cho Mọi người tổ chức từ năm 2010 đến 2016, Hội nghị cấp cao lần này sẽ là diễn đàn dành cho các Bộ trưởng xem xét vấn đề quan trọng liên quan đến ngân sách để đạt được các mục tiêu phát triển bền vững về nước và vệ sinh và vệ sinh môi trường. Tiêu điểm trong Hội nghị 2017 là tập trung vào vấn đề tài chính để đạt được các mục tiêu đặt ra bao gồm làm thế nào để các đối tác có thể cung cấp dịch vụ vận hành hiểu quả hơn, cải thiện được năng lực quản trị cũng như sử dụng nguồn tài chính một cách hiệu quả và năng lực trong vận động các nguồn tài trợ.

Ngân hàng Thế giới sẽ tổ chức họp hai tiếng dành cho Bộ trưởng Tài chính về vệ sinh và nước cho mọi người. với sự tham dự của các Bộ truonwgr phụ trách vấn đề nước sạch và vệ sinh môi trường. Trước khi Hội nghị cấp cao dành cho các Bộ trưởng Tài chính diễn ra, UNICEF sẽ tổ chức một cuộc họp giữa các Bộ trưởng các ban ngành phục trách nước và vệ sinh trong một ngày rưỡi.

Thông qua các cuộc gặp này, các nước sẽ có cơ hội đánh giá những kế hoạch và nguồn lực cần thiết cảu mình trong nỗ lực đạt được các mục tiêu Phát triển Bền vững, đồng thời xác định được những hành động cần thiết nhằm cải thiện vấn đề tài chính.

 
gioi thieu web download co the down phan mem download ban hay xem bang sop thi down download sopcast xem bong da sopcast, download ultrasurf phan mem vao facebook ultrasurf, download hotspot shield vao facebook shield voi hotspot ban co the vao