Trang chủ | Giới thiệu | Sitemap | Liên kết site | Liên hệ

 

Tổ chức Đông Tây hội Ngộ đang phối hợp với đối tác Hành động dựa vào minh chứng và Chính phủ Việt Nam thực hiện dự án giảm trừ gium sán ở trường học ở các tỉnh Phu Tho, Hòa Bình, Thanh Hóa and Nghệ An. Dự án giáo dục hành vi vệ sinh và giảm trừ gium sán lồng ghép đang thực hiện sẽ được đánh giá theo phương pháp nhóm can thiệp ngẫu nhiên nhằm đánh giá tác động của phương pháp lồng ghép này tại tỉnh Phu Tho.

EMW đang tìm đối tác điều tra hiện trường cho dự án giảm trừ gium sán. Các công ty tư vấn có khẳ năng hỗ trợ kỹ thuật và hậu cần cho nghiên cứu này xin mời tham gia bằng cách gửi đề xuất nêu rõ phạm vi công việc theo thông tin đính kèm.

 
gioi thieu web download co the down phan mem download ban hay xem bang sop thi down download sopcast xem bong da sopcast, download ultrasurf phan mem vao facebook ultrasurf, download hotspot shield vao facebook shield voi hotspot ban co the vao