Trang chủ | Giới thiệu | Sitemap | Liên kết site | Liên hệ

elsevierS02779536Chương trình "Cải thiện vệ sinh và nước qui mô lớn để phòng các bệnh tiêu chảy và hô hấp ở trẻ em tại Băngladesh" bắt đầu triển khai năm 2007 nhằm nâng cao điều kiện cấp nước và vệ sinh cho hơn 20 triệu người Bangladesh và giảm bệnh tật cho họ. Nghiên cứu này đánh giá hiệu quả của dự án về thay đổi hành vi và giảm các bệnh liên quan đến tiêu chảy và hô hấp đối với trẻ em dưới 5 tuổi. Nghiên cứu cơ bản về hành vi đã được tiến hành năm 2007, sau đó 6 tháng và sau đó 18 tháng thông qua tiến hành theo dõi hành vi của 500 hộ trong dự án và 500 hộ ngoài dự án. Ngoài ra nghiên cứu cũng kiểm tra ngẫu nhiên cơ cở vật chất cấp nước và vệ sinh ở 850 hộ trong và 850 hộ ngoài dự án. Nhóm nghiên cứu cũng thu thập số liệu hàng tháng về các ca nhiễm bệnh tiêu chảy và hô hấp của 500 hộ tham gia dự án và 500 hộ ngoài dự án từ tháng 10/2007 đến tháng 9/2009. Số người rửa tay với xà phòng vào thời điểm liên quan đến thức ăn trong nhóm dự án và ngoài dự án tại thời điểm điều tra cơ bản và sau 18 tháng đều dưới < 3%. Rửa tay với xà phòng hay tro sau khi vệ sinh cho trẻ tăng từ 22% lên 36%, và tỷ lệ không tiếp cận nhà tiêu giảm từ  10% xuống 6.8% tại thời điểm điều tra cơ bản và sau 18 tháng. Qua theo dõi trong quá trình nghiên cứu, tình trạng ốm đau do các bệnh tiêu chảy và hô hấp ở trẻ dưới 5 tuổi thuộc hai nhóm trong dự án và ngoài dự án là tương tự như nhau. Chương trình cải thiện vệ sinh và nước qui mô lớn này mới cải thiện một số ít các hành vi đích nhưng những thay đổi này chưa giảm tỷ lệ ốm đau do các bệnh tiêu chảy và hô hấp ở mức có thể đo được.

 
gioi thieu web download co the down phan mem download ban hay xem bang sop thi down download sopcast xem bong da sopcast, download ultrasurf phan mem vao facebook ultrasurf, download hotspot shield vao facebook shield voi hotspot ban co the vao