Trang chủ | Giới thiệu | Sitemap | Liên kết site | Liên hệ

ssh4a project_components_IRC_fullwidthỞ châu Á, trách nhiệm đối với lĩnh vực vệ sinh thuộc nhiều cơ quan khác nhau và hầu hết vệ sinh được ưu tiên thấp. Vì vậy cần có quan tâm và quyết tâm chính trị của các cấp lãnh đạo nhiều hơn nữa để đảm bảo cơ cấu tổ chức hoạt động, các kế hoạch với dự định tốt trở thành hiện thực và nguồn lực đến đúng chỗ. Trong khi đó, khẩn thiết nhất là cần có lãnh đạo đối với vệ sinh ở cấp dưới trung ương, đó là cấp huyện và tỉnh vì đó là nơi hành động được thực hiện. Đây là kết quả của cuộc thảo luận qua email của diễn đàn nhóm nước sạch và vệ sinh châu Á tổ chức từ ngày 9/8 đến 9/9/2011 do mạng lưới kiến thức của SNV châu Á và trung tâm nước và vệ sinh quốc tế IRC, bao gồm 120 nhà hoạt động về nước và vệ sinh của 5 nước châu Á. Sau thảo luận nhóm, hội thảo khu vực về chủ đề này đã được tổ chức tại Surkhet, Nepal, ngày 13-17/9/2011 và sau đó 2 ngày là họp thảo luận do Bộ Kế hoạch và Công trình Nepal đồng tổ chức. Bảng về vai trò lãnh đạo trong báo cáo Châu Á (http://www.source.irc.nl/var/irc/storage/images/media/wp_imports/leadership_roles_jpg_w_500_038_h_257/805710-1-eng-GB/leadership_roles_jpg_w_500_038_h_257.jpg) Đây là cuộc thảo luận nhóm về vệ sinh nông thôn lần thứ 3. Cuộc thảo luận nhóm thứ nhất về “theo dõi kết quả thực hiện thay đổi hành vi vệ sinh” và cuộc thảo luận nhóm thứ hai về “Chuỗi cung cấp vệ sinh nông thôn và tài chính”. Mọi chủ đề đều là các hợp phần của Chương trình vệ sinh bền vững cho mọi người (SSH4A) tiến hành ở Nepal, Bhutan, Laos, Viet Nam và Cambodia. Chương trình được tài trợ bởi AusAID, DFID và Hà Lan DGIS và các nhà tài trợ tư nhân. SNV, IRC và các đối tác địa phương ở 5 nước đang thực hiện chương trình SSH4A từ 2008 đến 2015.

 
gioi thieu web download co the down phan mem download ban hay xem bang sop thi down download sopcast xem bong da sopcast, download ultrasurf phan mem vao facebook ultrasurf, download hotspot shield vao facebook shield voi hotspot ban co the vao