Trang chủ | Giới thiệu | Sitemap | Liên kết site | Liên hệ

 

Văn phòng Điều phối Quan hệ đối tác Cấp nước và vệ sinh nông thôn - Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn phối hợp với Chương trình Nước và Vệ sinh/ Ngân hàng Thế giới (WSP/WB) tổ chức Hội thảo “Dự án Truyền thông Rửa tay với Xà phòng Mở rộng: Kết quả, tác động và bài học kinh nhiệm” ngày 27/9/2012 tại Hà Nồi từ 8.30.

Mục đích của Hội thảo nhằm chia sẻ với các đối tác về kết quả thực hiện dự án, những phát hiện trong Đánh giá tác động sử dụng phương pháp ngẫu nhiên có đối chứng và bài học kinh nghiệm cũng như khuyến nghị về thúc đẩy thay đổi hành vi vệ sinh cá nhân ở qui mô lớn. Đây sẽ là những thông tin hữu ích đối với các bên tham gia trong công tác lập kế hoạch, thực hiện và giám sát các hoạt động vệ sinh cá nhân ở Việt Nam.

 
gioi thieu web download co the down phan mem download ban hay xem bang sop thi down download sopcast xem bong da sopcast, download ultrasurf phan mem vao facebook ultrasurf, download hotspot shield vao facebook shield voi hotspot ban co the vao