Trang chủ | Giới thiệu | Sitemap | Liên kết site | Liên hệ

 

Ngày 1/11/2012, Ngân hàng thế giới đã thông qua khoản vay 200 triệu đô la Mỹ từ Hiệp hội phát triển quốc tế cho chương trình nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn dựa trên kết quả đầu ra trong khuôn khổ chương trình mục tiêu quốc gia, sẽ triển khai tại 8 tỉnh Đồng bằng sông Hồng từ năm 2013 đến 2017. Chương trình áp dụng công cụ cho vay mới là Chương trình dựa trên kết quả (PforR) cho phép các quốc gia vay vốn của Ngân hàng thế giới cải thiện thiết kế và thực hiện các chương trình của mình khi khi trực kiên kết nối kết quả thực hiện với giải ngân. Thực hiện PforR tại Việt Nam là lý tưởng vì đã có sẵn chương trình mục tiêu quốc gia, hỗ trợ ngân sách từ ba nhà tài trợ AusAID, DFID và DANIDA, bài học từ dự án NSVSNT Đồng bằng sông Hồng do NHTG hỗ trợ hiện nay và sự quan tâm của chính phủ đang chuyển hướng tập trung sang kết quả và bền vững.

 

Mục tiêu của PforR tại Việt Nam là tăng tỷ lên tiếp cận bền vững với các dịch vụ nước sạch và vệ sinh, cải tiến công tác lập kế hoạch, theo dõi, đánh giá ngành tại các tỉnh tham gia trong khuôn khổn Chương trình Mục tiêu Quốc gia NSVSMTNT. Các mục thuộc các chỉ tiêu kết nối với giải ngân (DLI) được phép tính từ 1/1/2013 đến 31/12/2017. Việc thẩm định độc lập các kết quả thực hiện sẽ được Kiểm toán nhà nước tiến hành hàng năm.

 

PforR sẽ kiểm tra các phương pháp tiếp cận mới tại các tỉnh tham gia thông qua giới thiệu cách lập kế hoạch và cơ chế tài chính và bằng cách tăng cường các cơ chế về thể chế liên quan đến quản trị, mua sắm đầu thầu, quản lý tài chính và hệ thống quản lý môi trường và xã hội. Để đạt được mục tiêu này, Chính phủ sẽ thực hiện chương trình hỗ trợ kỹ thuật do AusAID tài trợ là 8 triệu đôla mỹ.

 

Đoàn công tác hỗ trợ triển khai đầu tiên được tiến hành từ ngày 26/11 đến 5/12/2012 tập trung làm việc với các cơ quan đối tác ở cấp trung ương và địa phương về các sắp sếp thực hiện PforR trong năm đầu tiên. Hơn nữa Đoàn giúp hỗ trợ quá trình xây dựng kế hoạch ở cấp tỉnh và bảng hỏi điều tra cơ bản tại hiện trường. Nghiên cứu cơ bản sẽ được thực hiện trong tháng 1 năm 2013 nhằm xác minh số liệu hiện có về nước sạch và vệ sinh ở các tỉnh tham gia. 

 
gioi thieu web download co the down phan mem download ban hay xem bang sop thi down download sopcast xem bong da sopcast, download ultrasurf phan mem vao facebook ultrasurf, download hotspot shield vao facebook shield voi hotspot ban co the vao