Trang chủ | Giới thiệu | Sitemap | Liên kết site | Liên hệ

Ngày 1/2/2013, Bộ Nông nghiệp và PTNT đã tổ chức họp Ban chỉ đạo Quan hệ đối tác lần thứ 10 để đánh giá kết quả hoạt động năm 2012 và lập kế hoạch cho giai đoạn 2013-2015.


Hội nghị ghi nhận những ý kiến đánh giá về vai trò của Đối tác trong đối thoại chính sách, điều phối, quản lý tri thức. Trên cơ sở các ý kiến đóng góp, AusAID cùng với các nhà tài trợ và các NGOs đang hoạt động trong lĩnh vực cấp nước vệ sinh nông thôn tiếp tục phối hợp chặt chẽ với VPĐP để xây dựng kế hoạch hoạt động chi tiết cho năm 2013-2015 có tính khả thi cao với các hiệu quả mong đợi.

 

Trưởng ban chỉ đạo đưa ra một số định hướng để QHĐT xem xét ưu tiên đưa vào kế hoạch hoạt động, trong đó nên chú trọng đến hoạt động của năm với các tiêu chí: (i) Tính bền vững của các công trình và (ii) Hợp tác giữa Chính phủ và các tổ chức Phi chính phủ.

Để làm được điều này, cần xem xét đến các khía cạnh sau:

 1. Làm sao phát huy được các sáng kiến của NGO hiệu quả ở qui mô đang thực hiện để có thể áp dụng vào chương trình lớn hơn (Chi phí, kiến thức, tri thức, năng lực). Các chương trình qui mô lớn có nên làm thử cách tiếp cận của NGO trước không?
 2. Để làm nhiệm vụ cầu nối, tạo mối quan hệ với các nhà tài trợ, VPĐP nên nghiên cứu để cải thiện một số hoạt động về chia sẻ thông tin liên quan đến các chủ trương, chính sách về CN&VSNT được truyền tải nhanh và đầy đủ hơn đến các cơ quan xây dựng chính sách của Chính phủ.
 3. Theo đánh giá thì giải pháp công nghệ do NGO phối hợp với cơ quan tài trợ làm tốt hơn so với cơ quan Chính phủ tiến hành độc lập, tạo ra khoảng cách nhất định. Do vậy các cơ quan này cần được hỗ trợ và chia sẻ để làm tốt hơn.
 4. Một số hoạt động về chủ đề bền vững trong năm 2013 cần được lưu ý để chia sẻ như:
  1. Công nghệ phù hợp cho miền núi, hải đảo
  2. Hiệu quả tư vấn (tốt, xấu, sai…)
  3. Hiệu quả PforR, CHOBA, công nghệ xanh, tác động của BĐKH đến cấp nước
  4. Sự tham gia của người dân, đại diện chính quyền xã (cách lồng ghép vào chương trình Nông thôn mới)
 5. Đối thoại chính sách cần đi đôi với hỗ trợ chính sách. Phía các cơ quan Chính phủ cũng như Bộ NN&PTNT sẵn sàng lắng nghe để các sáng kiến có thể áp dụng vào các Chương trình của Chính phủ.
 
gioi thieu web download co the down phan mem download ban hay xem bang sop thi down download sopcast xem bong da sopcast, download ultrasurf phan mem vao facebook ultrasurf, download hotspot shield vao facebook shield voi hotspot ban co the vao