Trang chủ | Giới thiệu | Sitemap | Liên kết site | Liên hệ

Trung tâm quốc gia Nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn với sự hỗ trợ của UNICEF đang xây dựng tài liệu hướng dẫn tập huấn xử lý và trữ nước hộ gia đình với mục đích cung cấp công cụ tập huấn hiệu quả, phù hợp cho các cán bộ kỹ thuật tại địa phương với vai trò tập huấn viên cho các cán bộ tuyến thôn bản hay hộ gia đình thực hiện tốt công tác xử lý và trữ nước an toàn qui mô hộ gia đình.

Trung tâm tổ chức hội thảo lấy ý kiến đóng góp của chuyên gia nhằm hoàn thiện cuốn tài liệu ngày 20-21/5/2013 tại tp. Pleiku tỉnh Gia Lai.

 
gioi thieu web download co the down phan mem download ban hay xem bang sop thi down download sopcast xem bong da sopcast, download ultrasurf phan mem vao facebook ultrasurf, download hotspot shield vao facebook shield voi hotspot ban co the vao