Trang chủ | Giới thiệu | Sitemap | Liên kết site | Liên hệ

 

Anh4

1. Tiếp tục thực hiện dự án cải thiện vệ sinh cộng đồng dựa trên kết quả theo hướng xã hội hoá tại 05 tỉnh. Đến nay đã vận động hơn 11.000 gia đình hội viên phụ nữ xây và sử dụng nhà tiêu hợp vệ sinh theo hướng xã hội hoá - không có khoản thưởng cho hộ gia đình

2. Tham quan học tập kinh nghiệm xử lý phân bùn tại Thái Lan do tc Đông Tây hội ngộ hỗ trợ

4. Phối hợp với tổ chức Plan thí điểm triển khai bộ công cụ giám sát giới trong nước sạch vệ sinh môi trường tại 10 tỉnh bước đầu cho thấy sự phù hợp của bộ công cụ trong hoạt động nâng cao bình đẳng giới trong NSVSMT

3. Phối hợp với Hiệp hội ngành nước Úc, đại sứ quán Úc tai Việt Nam tổ chức Hội nghị Phụ nữ Úc - Viet trong ngành nước về nâng cao quyền năng của phụ nữ trong lĩnh vực nước ngày 7/11/2017 tại TP HCM với sự tham gia của phụ nữ trong ngành nước tại Việt Nam và Úc, các học giả, chuyên gia, NGO

4. Tham gia ta kiến hoàn thiện chương trình hợp tác giữa chính phủ Úc và CP Việt Nam AUS4WATER với mục tiêu giảm nhẹ gánh nặng công việc cho phụ nữ và nang cao quyền năng kinh tế cho phụ nữ thông qua các hoạt đông cấp nước và vệ sinh của chương trình.

5. Phối hợp với tổ chức Plan xây dựng đề xuất dự án tăng cường bình đẳng giới trong nước sạch vệ sinh môi trường trong chương trình Water for women

 
gioi thieu web download co the down phan mem download ban hay xem bang sop thi down download sopcast xem bong da sopcast, download ultrasurf phan mem vao facebook ultrasurf, download hotspot shield vao facebook shield voi hotspot ban co the vao