Trang chủ | Giới thiệu | Sitemap | Liên kết site | Liên hệ

hop-26-12

Ngày 22/12/2017 tại Hà Nội, nhóm công tác cấp nước nông thôn bền vững đã họp định kỳ với sự tham dự của các đại biểu đến từ Tổng Cục Thủy lợi/ Vụ quản lý nguồn nước và nước sạch nông thôn, Trung tâm Quốc gia Nước sạch VSMTNT, Văn phòng Quan hệ đối tác Cấp nước và VSNT, Văn phòng Chương trình Nông thôn mới, Hội Phụ nữ Việt Nam, Trung tâm Nước sạch các tỉnh Sơn La, Tuyên Quang, Bắc Giang và Thái Nguyên, các tổ chức quốc tế như UNICEF, tổ chức Phi chính phủ như PLAN, Đông Tây Hội ngộ (EMW) và các chuyên gia tư vấn nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực cấp nước nông thôn.

Tại cuộc họp, các đại biểu được nghe trình bày về:

- Khung nghị định về vận hành bảo dưỡng công trình cấp nước nông thôn sẽ được Tổng cục Thủy lợi xây dựng trong thời gian tới.

- Các sổ tay hướng dẫn về vận hành bảo dưỡng thuộc hoạt động dự án PforR Nước sạch VSNT 8 tỉnh đồng bằng sông Hồng.

- Danh mục các công việc cần phải làm đối với việc quản lý công trình cấp nước nông thôn - dựa vào cộng đồng thuộc Chương trình PforR SUPS 21 tỉnh.

Tại phiên thảo luận, các ý kiến cho rằng khung nghị định và các sổ tay hướng dẫn về vận hành bảo dưỡng cần được điều chỉnh sao cho dễ đi vào cuộc sống và có thể áp dụng để nâng cao tiến bộ ngành cấp nước sạch nông thôn. Danh mục WB đưa ra cũng cần đơn giản và dễ hiểu để cộng đồng có thể thực hiện tốt ở cấp cơ sở. EMW chia sẻ kinh nghiệm về việc vận dụng nguồn vốn thường xuyên và nguồn vốn dự án (tiến tới là dùng vốn thường xuyên) để hỗ trợ công tác vận hành bảo dưỡng các công trình cấp nước nông thôn do cộng đồng quản lý.
 

Các cuộc họp của Nhóm trong thời gian tới sẽ tập trung vào họp chuyên đề như Cơ chế thực hiện PforR trong chính sách thực hiện đầu tư công; Sổ tay vận hành bảo dưỡng các công trình cấp nước nông thôn do cộng đồng quản lý... nhằm giúp các công trình cấp nước tập trung nông thôn hoạt động hiệu quả và bền vững.

 
gioi thieu web download co the down phan mem download ban hay xem bang sop thi down download sopcast xem bong da sopcast, download ultrasurf phan mem vao facebook ultrasurf, download hotspot shield vao facebook shield voi hotspot ban co the vao