Trang chủ | Giới thiệu | Sitemap | Liên kết site | Liên hệ

Ngày 4/3/2015 tại Bộ Nông nghiệp Phát triển nông thôn, cuộc họp Ban chủ nhiệm Chương trình đã họp để báo cáo kết quả thực hiện Chương trình năm 2014, mục tiêu, nhiệm vụ và các giải pháp thực hiện Chương trình năm 2015. 

Tại cuộc họp, Bộ trưởng cao Đức Phát đã kết luận mặc dù Chương trình đã đạt được nhiều tiến bộ về độ bao phủ cấp nước và vệ sinh nông thôn ((84.5% cấp nước nông thôn, nhà tiêu hợp vệ sinh 63%, công trình cấp nước và vệ sinh ở trạm y tế 93% và ở trường học 91%).

Đánh giá chung:

-          Nhìn chung chỉ tiêu nước sạch đạt và vượt

-          Hiệu quả quản lý công trình được nâng cao

-          Thúc đẩy XHH

-          Tăng cường công tác giám sát

Tuy nhiên còn tồn tại:

-          Chất lượng công trình cấp nước hoạt động thấp và kém hiệu quả ( 26% công trình hoạt động kém )

-          Tỉ lệ nhà tiêu hợp VS còn thấp

-          Tỉ lệ trường học có nhà tiêu hợp VS thấp

Mục tiêu 2015:

-          Điều chỉnh chủ trương để đảm bảo mục tiêu của chương trình

-          Ưu tiên hợp phần Vệ sinh, Vệ sinh trường học

-          Tập trung nâng cao hiệu quả vận hành các công trình cấp nước và nâng cao chất lượng nước,Tập trung cải thiện nâng cấp những công trình đã có, không làm công trình mới

-          Chú trọng hơn chuồng trại hợp vệ sinh hiện chưa chú ý chỉ đạo và chưa có chính sách hợp lý.

-          Ưu tiên hơn cho những nhóm yếu thế, vùng khó khăn

-          Tiếp tục kiện toàn cơ chế chính sách, có Thông tư hướng dẫn Hợp tác công tư và Thông tư hướng dẫn xây dựng kế hoạch cấp nước an toàn.

-          Đề xuất đưa vào chỉ tiêu nông thôn mới ( VS hộ gia đình, VS trường học )

-          Tăng cường công tác truyền thông

-          Huy động nguồn lực tài chính, điều chỉnh cơ cấu vốn. Khi đàm phán với nhà tài trợ điều chỉnh vốn ODA- Ngân sách hỗ trợ nhiều hơn cho trường hoc, y tế và những vùng yếu thế

-          Tăng cường hợp tác quốc tế

-          Tăng cường khoa học công nghệ

-          Đẩy mạnh công tác giám sát,  tập trung vào những địa phương có nhiều vấn đề và hướng dẫn các địa phương đảm bảo chất lượng nước

Sau Hội nghị yêu cầu có 2 văn bản:

-          Báo cáo Thủ tướng chính phủ và gửi các bộ thành viên về ý kiến của Ban chủ nhiệm

-          Soạn chỉ thị gửi địa phương về tinh thần họp Ban chủ nhiệm

 

 
gioi thieu web download co the down phan mem download ban hay xem bang sop thi down download sopcast xem bong da sopcast, download ultrasurf phan mem vao facebook ultrasurf, download hotspot shield vao facebook shield voi hotspot ban co the vao