Trang chủ | Giới thiệu | Sitemap | Liên kết site | Liên hệ

 

Hội thảo tăng cường hợp tác liên ngành và hợp tác quốc tế trong lĩnh vực kiểm tra giám sát chất lượng nước dự kiến sẽ được tổ chức tại Hà Nội vào 26 tháng 3 năm 2015.

 

 

Ngày 26/3/2015: BYT và ĐSQ Úc đã phối hợp tổ chức cuộc họp Tăng cường phối hợp liên ngành hợp tác quốc tế trong kiểm soát chất lượng nước”.

  Chủ trì: Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam

  Tham gia: Lãnh đạo BYT, Bộ NNPTNT, XD....20 tỉnh/thành phố; các tổ chức quốc tế, NGO...

 

 

Ý KIẾN KẾT LUẬN CỦA PHÓ THỦ TƯỚNG

Bộ Y tế:

•Chủ trì, phối hợp Bộ XD, Bộ Nông nghiệp rà soát chính sách, văn bản; những khó khăn, vướng mắc, chồng chéo trong việc kiểm soát chất lượng nước để có các giải pháp tháo gỡ, xây dựng cơ chế phối hợp liên ngành Y tế - XD - NNPTNT trong việc kiểm soát chất lượng nước.
•Rà soát, xem xét việc sửa đổi, bổ sung cập nhật tiêu chuẩn, quy chuẩn về chất lượng nước ăn uống, sinh hoạt (nếu cần thiết).
•Tiếp tục tăng cường thanh tra, kiểm tra, giám sát và xử phạt nghiêm những cơ sở cấp nước không thực hiện các quy định.
•Xây dựng và triển khai thực hiện truyền thông có hiệu quả về vai trò của nước sạch tới sức khỏe và ý thức sử dụng nước sạch. 

Bộ Xây dựng, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn: 

•  Triển khai kế hoạch cấp nước an toàn theo lộ trình; tăng cường chỉ đạo đảm bảo chất lượng nước cấp;
•   Đẩy mạnh các hình thức truyền thông có hiệu quả về sử dụng nước sạch và bảo vệ nguồn nước.
•  Phối hợp với Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch Đầu tư rà soát cơ chế giá nước đảm bảo tính đúng, tính đủ theo giá thị trường. 

 
gioi thieu web download co the down phan mem download ban hay xem bang sop thi down download sopcast xem bong da sopcast, download ultrasurf phan mem vao facebook ultrasurf, download hotspot shield vao facebook shield voi hotspot ban co the vao