Trang chủ | Giới thiệu | Sitemap | Liên kết site | Liên hệ

Văn phòng thường trực chương trình MTQG NSVSNT cần tuyển chuyên gia tư vấn trong nước về hợp tác công tư và tài chính và chuyên gia cấp nước.

Chi tiết quảng cáo

Hạn nộp hồ sơ 20/9/2015. Email nộp hồ sở, xin gửi về  Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

Xây dựng hướng dẫn chi tiết các nội dung về cấp nước sạch nông thôn theo Thông tư hướng dẫn thực hiện Nghị định về đầu tư theo hình thức đối tác công tư (PPP) trong lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn

 

a) Chuyên gia về đối tác công – tư (PPP), tài chính – Trưởng nhóm: 58 ngày

Chuyên gia PPP sẽ chịu trách nhiệm giám sát chuyên gia cấp nước và chuyên gia tài chính, cũng như tất cả các báo cáo nộp cho Văn phòng Chương trình.

Yêu cầu chuyên môn của chuyên gia PPP

 • Tối thiểu bằng thạc sỹ trong lĩnh vực nghiên cứu liên quan.
  • Tối thiểu 10 năm kinh nghiệm về lĩnh vực xây dựng chính sách liên quan.
  • Có kinh nghiệm về thiết kế Chương trình, dự án.
  • Kỹ năng vi tính và làm việc theo nhóm tốt.

b) Chuyên gia cấp nước:  30 ngày.

Yêu cầu chuyên môn của chuyên gia cấp nước

 • Tối thiểu bằng cử nhân/kỹ sư trong lĩnh vực nghiên cứu liên quan.
  • Tối thiểu 10 năm kinh nghiệm về lĩnh vực liên quan.
  • Có kinh nghiệm về thiết kế Chương trình, dự án.
  • Kỹ năng vi tính và làm việc theo nhóm tốt.

Báo cáo phải được chuẩn bị bằng tiếng Việt và nộp dưới dạng bản cứng + bản mềm. Sản phẩm cuối cùng cho nhiệm vụ này phải nộp vào tháng 12 năm 2014.

Chuyên gia tư vấn sẽ sử dụng máy tính riêng để chuẩn bị các báo cáo sơ thảo và cuối cùng, chia sẻ các tập tin điện tử cần thiết dưới dạng Word và Excel.

Công việc tư vấn dự kiến sẽ bắt đầu tháng 9/2015 và kết thúc tháng 12/2015.

 

         Yêu cầu nộp hồ sơ cá nhân gồm:

           - Lý lịch khoa học;

           - Các bằng cấp liên quan;

Xây dựng hướng dẫn chi tiết các nội dung về cấp nước sạch nông thôn theo Thông tư hướng dẫn thực hiện Nghị định về đầu tư theo hình thức đối tác công tư (PPP) trong lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn

 

a) Chuyên gia về đối tác công – tư (PPP), tài chính – Trưởng nhóm: 58 ngày

Chuyên gia PPP sẽ chịu trách nhiệm giám sát chuyên gia cấp nước và chuyên gia tài chính, cũng như tất cả các báo cáo nộp cho Văn phòng Chương trình.

Yêu cầu chuyên môn của chuyên gia PPP

 • Tối thiểu bằng thạc sỹ trong lĩnh vực nghiên cứu liên quan.
  • Tối thiểu 10 năm kinh nghiệm về lĩnh vực xây dựng chính sách liên quan.
  • Có kinh nghiệm về thiết kế Chương trình, dự án.
  • Kỹ năng vi tính và làm việc theo nhóm tốt.

b) Chuyên gia cấp nước:  30 ngày.

Yêu cầu chuyên môn của chuyên gia cấp nước

 • Tối thiểu bằng cử nhân/kỹ sư trong lĩnh vực nghiên cứu liên quan.
  • Tối thiểu 10 năm kinh nghiệm về lĩnh vực liên quan.
  • Có kinh nghiệm về thiết kế Chương trình, dự án.
  • Kỹ năng vi tính và làm việc theo nhóm tốt.

Báo cáo phải được chuẩn bị bằng tiếng Việt và nộp dưới dạng bản cứng + bản mềm. Sản phẩm cuối cùng cho nhiệm vụ này phải nộp vào tháng 12 năm 2014.

Chuyên gia tư vấn sẽ sử dụng máy tính riêng để chuẩn bị các báo cáo sơ thảo và cuối cùng, chia sẻ các tập tin điện tử cần thiết dưới dạng Word và Excel.

Công việc tư vấn dự kiến sẽ bắt đầu tháng 9/2015 và kết thúc tháng 12/2015.

 

         Yêu cầu nộp hồ sơ cá nhân gồm:

           - Lý lịch khoa học;

           - Các bằng cấp liên quan;

           ........................

Thời gian nộp hồ sơ từ 11/9-20/9/2015 qua email:  Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

 
gioi thieu web download co the down phan mem download ban hay xem bang sop thi down download sopcast xem bong da sopcast, download ultrasurf phan mem vao facebook ultrasurf, download hotspot shield vao facebook shield voi hotspot ban co the vao