Trang chủ | Giới thiệu | Sitemap | Liên kết site | Liên hệ

 

THRIVE WATER


Hiệu quả và Tính bền vững trong lĩnh vực Nước sạch và Vệ sinh:
Bài học Kinh nghiệm từ các phương thức thực hiện tại Việt Nam và khu vực


Khái quát
Trong 20 năm qua, tổ chức Đông Tây Hội Ngộ (ĐTHN) đã thực hiện các chương trình theo nhiều cách tiếp cận từ mô hình nước sạch nông thôn do cộng đồng quản lý đến mô hình có sự tham gia của khối tư nhân, mô hình quản lý của chính quyền địa phương và sự tham gia của các Trung tâm Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn cấp tỉnh (PCERWASS). Trong những năm gần đây, ĐTHN đã hợp tác với một tổ chức phi chính phủ của Pháp có trụ sở tại Cam-pu-chia và Lào để cùng làm việc với chính phủ của hai nước này về hợp tác công tư trong lĩnh vực nước sạch. Tất cả các dự án của ĐTHN đều nhắm tới 40% dân số thu nhập thấp nhất tại khu vực nông thôn.

Kết quả tại Việt Nam
 400,000 người hưởng lợi được cung cấp nước sạch từ 240 hệ thống.
o Mô hình tư nhân quản lý có hiệu quả cao hơn mô hình do Hợp tác xã và Uỷ ban nhân dân xã quản lý trong mọi khía cạnh (cấp nước, bảo dưỡng hệ thống, chất lượng nước và giá nước);
 Bộ Nông nghiệp & PTNT/Trung tâm Nước sạch & VSMT và Bộ Y tế/VIHEMA/Trung tâm Y tế DP các tỉnh đã và đang là đối tác chiến lược giúp chứng minh liệu những kinh nghiệm trong việc thực hiện mô hình tiếp cận dựa trên kết quả (OBA) có thể áp dụng trong hệ thống chính phủ thông qua Dự án Cải thiện Nước sạch và Vệ sinh dựa trên Kết quả (WASHOBA) được tài trợ bởi Chính phủ Úc.
 Những đối tác quan trọng khác bao gồm Hội LH Phụ nữ Việt Nam và chính quyền địa phương đã chứng tỏ năng lực của họ trong việc thực hiện Dự án Cải thiện Vệ sinh Cộng đồng dựa trên Kết quả (CHOBA). Sau 3 năm thực hiện dự án tại 10 tỉnh Việt Nam, hiện đã có gần 105,000 hộ nghèo, cận nghèo và khó khăn và 25,000 hộ không nghèo xây dựng nhà tiêu hợp vệ sinh, chiếm xấp xỉ 10% kết quả thực hiện hợp phần vệ sinh thuộc Chương trình Mục tiêu Quốc gia NTP giai đoạn 3.
Thách thức trong lĩnh vực Nước sạch & Vệ sinh tại Việt Nam

Thách thức lớn nhất hiện nay là làm thế nào duy trì và nhân rộng những tác động xã hội vượt qua khuôn khổ các dự án.

Hội thảo Khu vực Chia sẻ Kinh nghiệm tại Hà Nội – Ngày 2/10/2015
Hội thảo Khu vực Chia sẻ Kinh nghiệm vào ngày 2/10/2015 sẽ quy tụ khoảng 70 đại biểu là những chuyên gia, nhà quản lý và nhà hoạch định chính sách trong lĩnh vực Nước sạch & Vệ sinh. Đây là dịp để chúng ta có thể tiếp tục bàn luận về các ý tưởng trong Hội thảo về các sáng kiến tại Bắc Giang ngày 14/7/2015, và tìm hiểu thêm các sáng kiến và giải pháp thành công (cũng như chưa thành công) được thực hiện tại Việt Nam, Lào và Cam-pu-chia. Chương trình hội thảo được xây dựng dựa trên nhu cầu và đề xuất của các đối tác chính phủ cũng như nhà tài trợ DFAT, và sẽ tập trung tọa đàm về ba nội dung chính sau:
1. Huy động sự tham gia của khối tư nhân trong lĩnh vực Nước sạch
2. Làm thế nào để duy trì và nhân rộng các thành quả/sáng kiến Vệ sinh sau chương trình NTP3
3. Huy động sự tham gia của cộng đồng và sự lãnh đạo tại cấp cơ sở trong lĩnh vực Nước sạch & Vệ sinh
Phần tọa đàm Huy động sự tham gia của khối tư nhân sẽ bao gồm các quản lý cấp cao của Tổ chức phi chính phủ GRET đang làm việc tại Cam-pu-chia và Lào, Viện Kinh tế Thủy lợi (IWEM), Trung tâm Nước sạch & VSMT Quốc gia và quản lý ĐTHN. Từ năm 2001, GRET đã giới thiệu mô hình hợp tác công – tư PPP trong lĩnh vực nước sạch, và từ đó đến nay đã có khoảng 30 doanh nghiệp nhỏ địa phương đã đầu tư và quản lý các hệ thống nước sạch tại hai nước. Viện Kinh tế Thủy lợi (IWEM) và Đại học Công nghệ Sydney – Úc hiện đang hợp tác với tổ chức ĐTHN thực hiện nghiên cứu về hợp tác công – tư PPP tại Việt Nam và sẽ trình bày một số phát hiện chính trong hội thảo này. Ngoài ra, phần thảo luận giữa các chuyên gia và đại diện chính phủ Việt Nam về cải thiện khung thể chế, cơ sở pháp lý và tạo động lực cho khối tư nhân tham gia cũng rất được mong đợi.
Tiếp đó, phần tọa đàm về Huy động sự tham gia của cộng đồng trong lĩnh vực Nước sạch & Vệ sinh cũng sẽ là cơ hội giúp tìm ra những sáng kiến và giải pháp cho 3 nước Việt Nam, Cam-pu-chia và Lào. Trong các dự án của ĐTHN, các doanh nghiệp tư nhân và Trung tâm NS&VSMT tỉnh (PCERWASS) đã huy động thành công sự tham gia của cộng đồng như đóng góp nhân công để lắp đặt đường ống nhằm giảm giá thành, và đóng góp kinh phí kết nối đường ống. Tại Lào và Cam-pu-chia, GRET cũng huy động thành công người sử dụng nước thông qua Hội người Sử dụng Nước đại diện cho nhu cầu của cộng đồng và hợp tác với doanh nghiệp tư nhân giúp nâng cao chất lượng dịch vụ nước sạch. Tại Việt Nam, một sáng kiến của ĐTHN để thu thập tiếng nói của người sử dụng nước thông qua khảo sát Thẻ chấm điểm Công dân (Citizen’s Score Card) thực hiện bởi Hội LH Thanh niên Việt Nam. Trong hội thảo này, bài trình bày về khảo sát Thẻ chấm điểm Công dân sẽ giúp dẫn dắt phần thảo luận và chia sẻ ý tưởng chiến lược để duy trì và nâng cao chất lượng dịch vụ nước sạch giữa các tỉnh thành.

Chính phủ, các Tổ chức Phi Chính phủ, và nhà tài trợ đang cùng đối mặt với nhiều thách thức tại Việt Nam trong giai đoạn này. Chúng tôi rất mong được hợp tác và đóng góp những sáng kiến về thay đổi chính sách, công cụ hỗ trợ, tài chính và cách tiếp cận trong những năm tới. Vì vậy, chúng tôi thực sự hy vọng lãnh đạo Bộ NN&PTNT, các cơ quan trung ương, các tổ chức quốc tế và nhà tài trợ sẽ tham dự hội thảo này.

 
gioi thieu web download co the down phan mem download ban hay xem bang sop thi down download sopcast xem bong da sopcast, download ultrasurf phan mem vao facebook ultrasurf, download hotspot shield vao facebook shield voi hotspot ban co the vao