Trang chủ | Giới thiệu | Sitemap | Liên kết site | Liên hệ

Ngày 12/11/2018, tại Cục quản lý môi trường y tế - Bộ Y tế, Nhóm Vệ sinh và Nước sạch đã tổ chức họp định kỳ với sự Ngày 12/11/2018, tại Cục quản lý môi trường y tế - Bộ Y tế, Nhóm Vệ sinh và Nước sạch đã tổ chức họp định kỳ với sự tham dự của gần 40 đại biểu đến từ Bộ y tế, Bộ Nông nghiệp và PTNT, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Xây dựng, Tổng cục thống kê, các tổ chức quốc tế và các NGO bao gồm Tổ chức y tế thế giới (WHO); Quỹ nhi đồng liên hiệp quốc (Unicef), Cơ quan Hợp tác quốc tế Nhật Bản (JICA), Tổ chức Đông Tây hội ngộ (EMW), Hội chữ thập đỏ Việt Nam…   tham dự của gần 40 đại biểu đến từ Bộ y tế, Bộ Nông nghiệp và PTNT, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Xây dựng, Tổng cục thống kê, các tổ chức quốc tế và các NGO bao gồm Tổ chức y tế thế giới (WHO); Quỹ nhi đồng liên hiệp quốc (Unicef), Cơ quan Hợp tác quốc tế Nhật Bản (JICA), Tổ chức Đông Tây hội ngộ (EMW), Hội chữ thập đỏ Việt Nam, UNILEVER…  

Cuộc họp định kỳ lần này tập trung giới thiệu Bộ chỉ số phân tích và đánh giá toàn cầu về nước sạch và vệ sinh (GLAAS) nhằm lấy ý kiến đóng góp cho việc thực hiện thu thập các chỉ số mới cũng như những khó khăn thách thức khi thực hiện bộ chỉ số.

GLAAS là bộ chỉ số nhằm điều tra phân tích và đánh gía về nước sạch và vệ sinh toàn cầu của Liên hiệp quốc. Cuộc điều tra được tiến hành toàn cầu hai năm một lần nhằm cập nhật các khung chính sách, thể chế, hệ thống theo dõi đánh giá, nguồn nhân lực và tài chính hỗ trợ cho ngành nước và vệ sinh. Điều tra được thực hiện trên phạm vi đô thị và nông thôn với các lĩnh vực bao gồm: (i) Cung cấp nước sạch đô thị và nông thôn; (ii) Chất lượng nước sạch; (iii) vệ sinh đô thị và nông thôn - bao gồm nhà tiêu, xử lý nước thải, xử lý phân bùn; (iv) Vệ sinh cá nhân, (v) Nước sạch và vệ sinh trong cơ sở y tế; (vi) Nước sạch và vệ sinh trong trường học.

WHO là cơ quan đại diện UN water tổ chức hiện bộ chỉ số này với các bên tham gia bao gồm Bộ Y tế, Bộ Xây dựng, Bộ Nông nghiệp và PTNT, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính, Bộ Tài nguyên và môi trường và các đơn vị có liên quan khác.

 

 
gioi thieu web download co the down phan mem download ban hay xem bang sop thi down download sopcast xem bong da sopcast, download ultrasurf phan mem vao facebook ultrasurf, download hotspot shield vao facebook shield voi hotspot ban co the vao