Trang chủ | Giới thiệu | Sitemap | Liên kết site | Liên hệ

 

Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) là vùng có vị trí đặc biệt quan trọng về kinh tế - xã hội. Tuy nhiên, trong những năm gần đây, tài nguyên nước ở ĐBSCL đang bị suy thoái do tác động bởi cả yếu tố tự nhiên và yếu tố con người. Nhằm góp phần quản lý tài nguyên nước tại khu vực ĐBSCL, Ban Điều phối viện trợ nhân dân (PACCOM) thuộc Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam (Liên hiệp Hữu nghị) phối hợp với tổ chức World Wide Fund for Nature (WWF) và Mạng lưới sông ngòi Việt Nam đã triển khai dự án “Tăng cường sự tham gia của các bên liên quan trong quản lý tài nguyên nước khu vực Đồng bằng sông Cửu Long” do Đại sứ quán Vương quốc Bỉ tài trợ.

Để giới thiệu về các hoạt động của dự án, những kết quả chủ yếu và các khuyến nghị để tăng cường sự tham gia của các bên trong quản trị tài nguyên nước ở ĐBSCL, Liên hiệp Hữu nghị tổ chức buổi chia sẻ kết quả dự án này vào ngày 18/12/2018 tại Hà Nội.

-       Thời gian: Từ 08h00-11h45, ngày 18/12/2018.

-      Địa điểm: Hội trường tầng 2A, Nhà Hữu nghị, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam, 105A, Quán Thánh, Ba Đình, Hà Nội.

 
gioi thieu web download co the down phan mem download ban hay xem bang sop thi down download sopcast xem bong da sopcast, download ultrasurf phan mem vao facebook ultrasurf, download hotspot shield vao facebook shield voi hotspot ban co the vao