Trang chủ | Giới thiệu | Sitemap | Liên kết site | Liên hệ

Tin tức

There are no translations available.

IMG 4047

 
There are no translations available.

IMG 5916

On 6 March 2018 in Hanoi, NCERWASS in collaboration with WB organized a workshop to discuss about Rural WSS Sector Information System: Proposal of revised set of Indicators and finalize the RWSS monitoring and evaluation indicators.

The M&E for rural water supply and sanitation on the development of the indicator framework are useful for the RWSS sector As the New Rural Development NTP (NRD) is still developing its M&E system, RWSS indicators could be useful in feeding into the NRD M&E formulation process. In this regard, the WB team has reviewed the indicators used under NTP3, PforR, NRD and other good international practices with the view of having a set of indicators that are useful for RWSS sector reporting, NRD reporting and at the same time contributing to the global information/data. This is a challenging exercise in deciding what to drop and what to keep and how each indicator can be worded without too much affecting the sectoral indicators that are already in place.

The indicators are grouped into 5 categories: (i). water supply service delivery, (ii).  Sanitation service, (iii). Institutions – Schools and health centers, (iv). Sustainability of water schemes, and (v). Commune-wide sanitation sustainability. 

The indicators will be further consulted in other meetings.

 

 
There are no translations available.

IMG 5931_1

On 28/2/2018 in Hanoi, NGO WATSAN Group meeting was organized to discuss on the Group operation during 2018-2019 and nomination of the new chairman Mr. Ngo Quoc Dung, representative of Church World Service to replace Mr. Nguyen Quy Hoa, the former Group chairman. The group agreed to meet on quarter-basis.

The upcoming meeting is planned to be held by 2nd quarter of the year to update and share pgrogress on WASH activities by related stakeholders, NGO members such as UNICEF, NUSA, NCERWASS, experienced experts ... CAWST Canada, ESSI, UNILEVER... The meeting topics will be planned for different meetings in the year including PPP, private sector involvement, water treatment in natural disasters, M&E softwares, WASH promotion at community level... studytours, training oppotunities by CAWST, ESSI experts. The New Rural Development Program (NTP) and WB scaling up sanitation project would be contacted and invited to participate in the Group meeting for sharing information and lessons learnt to support the sector achieving Sustainable Development 6 on sanitation. 

 

 

 

Ngày 27/12/2017, tại thành phố Quy Nhơn tỉnh Bình Định, với sự hỗ trợ của tổ chức Unicef, Trung tâm Quốc gia Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn tổ chức hội thảo “Lập kế hoạch thực hiện hỗ trợ khẩn cấp về Nước sạch và Vệ sinh năm 2017-2018 khắc phục hậu quả cơn bão Damrey”.

Tham dự Hội thảo có 67 đại biểu, gồm Lãnh đạo và cán bộ của Trung tâm Quốc gia Nước sạch và VSMT NT, đại diện Unicef,  Trung ương Hội phụ nữ Việt Nam và các lãnh đạo/chuyên viên của Sở Nông nghiệp và PTNT, Sở Y tế, Sở Giáo dục đào tạo, Chi cục thủy lợi, Trung tâm Nước sạch và VSMTNT, Trung tâm Y tế dự phòng, Trung tâm truyền thông giáo dục sức khỏe, Trung tâm chăm sóc sức khỏe sinh sản, Hội Phụ nữ, Hội Chữ thập đỏ và 15 huyện/xã thuộc 3 tỉnh Thừa Thiện Huế, Bình Định và Phú Yên.

Tại Hội thảo, chuyên gia Unicef đã chia sẻ về Chương trình hỗ trợ khẩn cấp Nước sạch và Vệ sinh năm 2017-2018 khắc phục hậu quả cơn bão Damrey của Unicef hỗ trợ cho Việt Nam cũng như trình bày về mẫu lập kế hoạch triển khai các hoạt động khẩn cấp. Các đại biểu của từng tỉnh thảo luận, lập kế hoạch và thống nhất kế hoạch triển thực hiện cụ thể của tỉnh mình. 

 

ceramic filterNgày 24-25/1/2018 tại An Giang, Trung tâm quốc gia nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn - Bộ Nông nghiệp phát triển Nông thôn tổ chức Hội thảo "Hội thảo chia sẻ kinh nghiệm triển khai thí điểm thành công sản xuất bình lọc gốm theo mô hình hợp tác công tư" nhằm chia sẻ bào học kinh nghiệm sau thi thí điểm sản xuất bình lọc gốm giá thành hạ phù hợp với vùng nông thôn theo mô hình hợp tác công tư tại An Giang và chiến lược truyền thông.

 

hop-26-12

Ngày 22/12/2017 tại Hà Nội, nhóm công tác cấp nước nông thôn bền vững đã họp định kỳ với sự tham dự của các đại biểu đến từ Tổng Cục Thủy lợi/ Vụ quản lý nguồn nước và nước sạch nông thôn, Trung tâm Quốc gia Nước sạch VSMTNT, Văn phòng Quan hệ đối tác Cấp nước và VSNT, Văn phòng Chương trình Nông thôn mới, Hội Phụ nữ Việt Nam, Trung tâm Nước sạch các tỉnh Sơn La, Tuyên Quang, Bắc Giang và Thái Nguyên, các tổ chức quốc tế như UNICEF, tổ chức Phi chính phủ như PLAN, Đông Tây Hội ngộ (EMW) và các chuyên gia tư vấn nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực cấp nước nông thôn.

Tại cuộc họp, các đại biểu được nghe trình bày về:

- Khung nghị định về vận hành bảo dưỡng công trình cấp nước nông thôn sẽ được Tổng cục Thủy lợi xây dựng trong thời gian tới.

- Các sổ tay hướng dẫn về vận hành bảo dưỡng thuộc hoạt động dự án PforR Nước sạch VSNT 8 tỉnh đồng bằng sông Hồng.

- Danh mục các công việc cần phải làm đối với việc quản lý công trình cấp nước nông thôn - dựa vào cộng đồng thuộc Chương trình PforR SUPS 21 tỉnh.

Tại phiên thảo luận, các ý kiến cho rằng khung nghị định và các sổ tay hướng dẫn về vận hành bảo dưỡng cần được điều chỉnh sao cho dễ đi vào cuộc sống và có thể áp dụng để nâng cao tiến bộ ngành cấp nước sạch nông thôn. Danh mục WB đưa ra cũng cần đơn giản và dễ hiểu để cộng đồng có thể thực hiện tốt ở cấp cơ sở. EMW chia sẻ kinh nghiệm về việc vận dụng nguồn vốn thường xuyên và nguồn vốn dự án (tiến tới là dùng vốn thường xuyên) để hỗ trợ công tác vận hành bảo dưỡng các công trình cấp nước nông thôn do cộng đồng quản lý.
 

Các cuộc họp của Nhóm trong thời gian tới sẽ tập trung vào họp chuyên đề như Cơ chế thực hiện PforR trong chính sách thực hiện đầu tư công; Sổ tay vận hành bảo dưỡng các công trình cấp nước nông thôn do cộng đồng quản lý... nhằm giúp các công trình cấp nước tập trung nông thôn hoạt động hiệu quả và bền vững.

 

Trang 6 / 80
gioi thieu web download co the down phan mem download ban hay xem bang sop thi down download sopcast xem bong da sopcast, download ultrasurf phan mem vao facebook ultrasurf, download hotspot shield vao facebook shield voi hotspot ban co the vao